معرفی شرکت

شرکت کشت و صنعت انابد از 16 آذر ماه 1371 فعالیت خود را با هدف شناسایی استعدادها و ظرفیتهای مزارع و باغات ، استفاده از دانش و اطلاعات روز ، حفظ و توسعه منابع آب و خاک و ارتقای سطح بهره وری در مجموعه اراضی شرکت ، افزایش سطح زیر کشت آغاز نمود .

این شرکت که به موقوفه سوم شعبان نیز معروف است ، تنها شرکت کشت و صنعت منطقه است که با وسعت حدود 4 هزار هکتار ، 28 حلقه چاه عمیق در اختیار داشته و سطح زیر کاشت سالانه آن بالغ بر 2000 هکتارمی باشد .

این شرکت درطی سالهای گذشته موفق به اخذدریافت گواهینامهISO9001-2000، اولین تولید کننده خربزه سالم درکشور،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بذر پنبه، همچنین مهمترین تامین کنندگان بذرغلات دراستان،ونیزعلوفه وخوراک دام منطقه (یونجه،ذرت) میباشد.

ساختارسازمانی این شرکت ازواحدهای اداری،مالی،بازرگانی،پشتیبانی،سرپرست واحدهای کشاورزی،دامداری تشکیل شده است که غالب نیروهای شرکت درمزرعه زیرنظراین واحدهامشغول به کارمیباشند.

مزیت رقابتی این شرکت را میتوان با توجه به دراختیارداشتن منابع آبی28حلقه چاه موتور واراضی مربوطه ، یکی ازبزرگترین کشت و صنعت های منطقه را نام برد که درجهت تولیدمحصولات کشاورزی واشتغال زایی منطقه نقش بسیارمهمی راایجاد کرده است.

محصولات تولید شده این شرکت ازقبیل غلات باتوجه به انعقادقرادادتکثیربذرکه دارای ارزش افزوده بوده و به شرکت های طرف قردارداد مثل خدمات حمایتی مشهد،شرکت زردانه جام،شرکت جمیل نیشابور،شرکت تعاونی روستایی عشق آباد تحویل میگردد والباقی آن باتوجه کیفیت غله این شرکت به مشتریان خاص منطقه به فروش میرسد. درخصوص محصولات بهاره تولیدی مانند خربزه سالم این شرکت بازاریابی وفروش را به تمامی نقاط کشورانجام داده وحتی تلاش برای صادرات این محصول به کشورهای حاشیه خلیج فارس(دبی)انجام داده است.درمورد سایرمحصولات تولیدی ازقبیل یونجه وذرت این شرکت مشتریان خاص خود راداشته ودربسیاری ازموارد فروش این محصولات به شرکتهای وابسته به آستان قدس انجام شده که باعث افزایش هم افزایی وارتباط همکاری بین شرکتها راموجب شده است.

همچنین درطی چندسال گذشته این شرکت موفق به اخذدریافت مجوز تولید کننده بذرپنبه دراستان شده که با توجه به پتانسیل تولید آن درمنطقه ونیزکادرکارشناسی شرکت ارزش افزوده آن قابل توجه میباشد.

درخصوص مهمترین رقبای این شرکت میتوان شرکتهای مشابه فعالیت این شرکت مثل شرکت رضوی تربت حیدریه ،شرکت جمیل نیشابور ،شرکت سهامی زراعی اسلام آبادوسایرشرکهایی ازاین دست رانام بردودرخصوص تامین کنندگان عمده نیزشرکهتای تامین کننده بذرهای تکثیری(غلات)و سایرتامین کنندگان مثل برکت جوین(ذرت) ، مرکز تحقیقات (بذرسوپرپنبه)، رانام برد.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی ازموسسه کشت و صنعت انابد
بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی ازموسسه کشت و صنعت انابد
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما