جزئیات خبر


افزایش 30 درصدی سطح زیر کشت کلزا توسط شرکت کشت‌وصنعت انابد

افزایش 30 درصدی سطح زیر کشت کلزا توسط شرکت کشت‌وصنعت انابد
1396/9/29

سرپرست شرکت کشت و صنعت انابد از افزایش 30 درصدی سطح زیر کشت کلزا طی سال زراعی 97-96 توسط این شرکت خبر داد.
مهندس احمد هراتی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این شرکت در کشت سال زراعی جاری، 340 هکتار از اراضی خود را به این محصول اختصاص داده است.
وی ادامه داد: این ارقام شامل هایولا 401 و هایولا 50 است.
هراتی با اشاره به ویژگی‌های ارقام مذکور گفت: سازگاری با آب و خاک شور و همینطور شرایط هوایی منطقه، زود رس بودن، عدم برخورد با گرما و... از جمله این موارد به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، عملکرد مناسب این ارقام در سال‌های گذشته باعث شده تا امسال نیز از این بذور استفاده شود.
هراتی، کشت به موقع، یکنواختی در سبز شدن بذور و افزایش عملکرد را از جمله نقاط قوت کشت کلزای سال زراعی 97-96 عنوان کرد.
وی ادامه داد: شرکت کشت و صنعت اسفراین همچنین برای افزایش تولید این محصول، اقداماتی نظیر استفاده از برنامه تغذیه‌ای مناسب اعم از محلول‌پاشی و کودهای همراه آبیاری، کشت به موقع، کنترل به موقع آفات و... را در دستور کار خود قرار داده است.
هراتی درباره آبیاری این مزارع گفت: بخشی از اراضی اختصاص یافته به کشت کلزا، با رویکرد کاهش مصرف آب، با استفاده از سیستم‌های تحت فشار بارانی سنتر پیوت و نوارتیپ و مابقی به روش سطحی غرقابی آبیاری می‌شوند.
سرپرست شرکت کشت و صنعت انابد ادامه داد: برداشت این محصول در اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد.
388-96

نظر شما