جزئیات خبر


اختصاص 450 هکتار از اراضی شرکت کشت‌وصنعت انابد به کشت غلات

اختصاص 450 هکتار از اراضی شرکت کشت‌وصنعت انابد به کشت غلات
1396/10/4

سرپرست شرکت کشت و صنعت انابد از اختصاص 450 هکتار از اراضی این شرکت به کشت غلات خبر داد.
مهندس احمد هراتی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این شرکت در سال زراعی 97 – 96، در سطح 97 هکتار از اراضی، گندم و در 352 هکتار، محصول جو را کشت کرده است.
وی ادامه داد: یکی از ارقام مورد استفاده برای گندم، پیشگام است که به خوابیدگی و بیماری زنگ زرد مقاومت داشته و نسبت به میزان کم آبیاری، تحمل بیشتری دارد.
هراتی اضافه کرد: چمران 2، رقم دیگری می‌باشد که دارای تیپ رشد بهاره، زودرس و متحمل به خشکی است و همچنین برای کاشت در اراضی آبی در مناطق گرمسیر و نیمهگرمسیر خراسان که زمستانی با سرمای شدید ندارند، مناسب است.
وی درباره ارقام مورد استفاده برای جو گفت: ارقام جو مورد استفاده شامل یوسف با ویژگی‌هایی همچون تحمل به خشکی آخر فصل، پتانسیل عملکرد بالا، زودرسی، تحمل به بادزدگی، بهره‌وری بالای مصرف آب و پایداری عملکرد با حداکثر خصوصیات مطلوب و همینطور رقم ریحان که زودرس، نیمه مقاوم به ریزش دانه و خوابیدگی است، می‌باشد.
هراتی ادامه داد: رقم دیگر جو، گوهران بوده که متحمل به خشکی آخر فصل و با نیاز آبی پایین و مقاوم به خوابیدگی است.
وی با اشاره به روش آبیاری اراضی اختصاص داده شده به کشت سفید برگ گندم و جو گفت: برای آبیاری اراضی مذکور از سیستم تحت فشار نوار تیپ و سطحی غرقابی استفاده می‌شود.
هراتی ادامه داد: این محصولات در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1397 برداشت خواهند شد.
وی نقاط قوت کشت این محصولات را مدیریت آبیاری اولیه، کشت به موقع و تنوع در استفاده از ارقام عنوان کرد.
سرپرست شرکت کشت و صنعت انابد ادامه داد: همچنین قبل از کاشت این محصولات، اقداماتی همچون ایجاد بستر مناسب، استفاده از کودهای پایه و... برای افزایش عملکرد انجام شده است.
395-96

نظر شما